AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
06 Jul 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕ ਬੋਲਵੋਰਮ ਫਿਰੋਮੋਨ ਜਾਲ ਲਗਾਉਣਾ
ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ @8 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਫਿਰੋਮੋਨ ਜਾਲ ਲਗਾਓ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
6
0