AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
30 May 19, 10:00 AM
ਗੁਰੂ ਗਿਆਨଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗੋ ਲੀਫ ਵੈਬਰ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ
ਲੀਫ ਵੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਲਾਰਵਾ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਐਪੀਡਰਿਮਸ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਬ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਫਲ ਦੇ ਉਪਰੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਲ ਡਿਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਜਾਰ ਅਤੇ ਖਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਵਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਵੈਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। • ਹਵਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਉਚਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਛਂਟਾਈ ਕਰੋ। • ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਜਾਲ ਲਗਾਓ। • ਬੁਵੇਰਿਆ ਬੈਸਿਆਨਾ @40 ਗ੍ਰਾਮ/10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨੀਮ ਬੀਜ ਕਰਨਲ ਮੁਅੱਤਲ @5% ਜਾਂ ਨੀਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੋਰਮੁਲੇਸ਼ਨ 1500 ppm ਜਾਂ 10000 ppm @10 ਮਿਲੀ ਤੋਂ 40 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। • ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਵੱਧਣ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ 50 EC @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨੋਵਾਲੁਰੋਨ 10 EC @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਲੈਂਬਡਾ ਸਾਇਹੇਲੋਥ੍ਰਿਨ 5 EC @ 10 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। • ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਉਚਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਡਾ. ਟੀ. ਐਮ. ਭਰਪੋਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਬੀ ਏ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਅਨੰਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਨੰਦ- 388 110 (ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਰਤ) ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
178
9