AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
07 May 19, 10:00 AM
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
931
0