AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Dec 19, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਕੱਟਿਆਂ/ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ
ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ, ਮੱਝ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਲੋਸਟ੍ਰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਵਜੰਮੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
258
3