AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
11 Dec 19, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਵੱਛੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੋਟ
ਮਾਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਫੀਡ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
166
1