AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Jan 20, 06:30 PM
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣNDDB
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
• ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। • ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। •  ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ: ਐਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
1044
1