AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇਸਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਟੋ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉੱਲੀਮਾਰ-ਬੈਕਟਰੀਆ-ਕੀੜੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੋ, ਬਗੀਚੇ 'ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਲਗਾਓ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਓ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿਚ ਡਾਂਗ ਲਗਾਓ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
3
0