AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
18 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਆਪ ਜੀ ਨਿੰਬੂ ਫਲ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਇਸ ਮੋਥ ਦੀ ਸੂੰਡੀਆਂ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਬੂਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਥ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ-ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਿੰਨ ਹੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਲ ਸੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਰਵਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।  ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਵਰਤੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
39
0