AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Mar 20, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
157
5