AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
10 Apr 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: ਇਹ ਲੈਕ ਕੀੜੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕ ਕਲਚਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਖਰਾਬ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਵੋ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੋ
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
59
0