AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
03 May 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਬੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ?
ਨੀਂਬੂ ਤਿੱਤਲੀ ਲਾਰਵਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ, ਬੈਸਿਲਸ ਥੂਰੀਂਜੈਂਸੀਸ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪਾਊਡਰ @ 10g ਜਾਂ ਕਵੀਨਲਫੋਸ 25 EC @ 20 ml ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
205
27