AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Aug 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਆਰਮੀਵੋਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਾ ਜਾਲ ਲਗਾਉਣਾ
ਆਰਮੀਵੋਰਮ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੂਆਲੇ ਨੈਪਿਅਰ ਘਾਹ ਦੀ 3-4 ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਗਾਓ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
9
0