ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
11 Mar 19, 01:00 PM
Krishi VaartaKrishi Jaagran
Government: Special Emphasis to Encourage Women Farmers
In various schemes, the government allocated 30% more funds to encourage and support women farmers. The Centre and State Governments are introducing various schemes to further increase the share of women in the agricultural sector. Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare, Radha Mohan Singh said the government has allocated more than 30% funds under various schemes to bring women into the mainstream agricultural sector. In order to double farmers' incomes by 2022, special emphasis is placed on the role and contribution of women in the agricultural sector.
Several schemes have been introduced to make women successful in agriculture. A variety of beneficial agricultural programs are being introduced for women. Source - Krishi Jagran, 8 March 2019 If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
152
0