AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
31 May 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਅੰਤਰਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ
ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਚੰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਫਸਲ ਵਾਂਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਚੰਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਫਸਲ ਵਾਂਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚੰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਚੰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਫਸਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ 4:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
187
0