AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
12 Feb 20, 04:00 PM
ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋਐਗਰੋਸਟਾਰ ਐਗਰੋਨੌਮੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ
ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀ. ਲਵਜੀਭਾਈ ਕਪੂਰਿਆ ਰਾਜ: ਗੁਜਰਾਤ ਸਲਾਹ: 12:61:00 @ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨਿਉਟ੍ਰਿਏਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਓ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
198
5