AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
22 Mar 19, 04:00 PM
ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ- ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਂਭਜੀ ਕਾਲ ਰਾਜ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਈ, ਡਰਾਪ ਕੇ ਡਰਾਪ ਕਰਕੇ 3: 13 ਗ੍ਰਾਮ 13: 0: 0: 45 ਦਿਓ."
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
308
0