AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
24 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਰਾਈ ਦੇ ਐਫੀਡਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਡਾਈਮੇਥੋਏਟ 30 ਈ.ਸੀ. @ 13 ਮਿ.ਲੀ. ਜਾਂ ਥਿਏਸੈਥੋਕਸਮ 25 ਡਬਲਯੂ ਜੀ @ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਓਕਸੀਡੇਮੇਟਨ ਮਿਥਾਈਲ 25 ਈਸੀ @ 20 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਰਲਾਓ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
25
0