AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Oct 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਮੁੜਨਾ ਚਿੱਠੀ ਮੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਫ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਿਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਫੀ ਬਾਲਗ ਕੀੜੇ ਉਡਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ, ਡਾਇਫੈਂਥੀਯੂਰਨ 25% + ਪਾਈਰੀਪ੍ਰੋਕਸਿਫੇਨ 5% SC @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਪਾਈਰੀਪ੍ਰੋਕਸਿਫੇਨ 10 SC @ 20 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
349
60