AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
30 Jul 19, 10:00 AM
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਅਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
242
0