AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
06 Aug 19, 10:00 AM
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
365
0