AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
02 Apr 19, 10:00 AM
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬਾਉਲ ਰਾਜ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
216
0