AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
30 Aug 19, 10:00 AM
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ
ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
1. ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 2. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਹੈ। 3. ਅਨਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4. ਆਮਲਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇ ਫਲ ਲਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
121
0