AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
09 Aug 19, 10:00 AM
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ
ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
1. ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। 2. ਖੋਪਾ, ਸੁੱਕਿਆ ਨਾਰਿਅਲ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 64% ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3. ਭਾਰਤੀ ਲਾਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਮਕੁਮ,ਰਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 4. ਕੀਵੀ ਫੱਲ ਵਿਚ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
166
0