AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
07 Jun 19, 10:00 AM
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ
ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
1. ਖੇਤ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕੂਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ 90% ਹੈ, ਜੋ ਮੱਕੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। 3. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 98% ਹੈ। 4. ਪੂਸਾ ਕੇਸਰ ਗਾਜਰ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
410
0