AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
22 Mar 19, 10:00 AM
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ
ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
1. ਜਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 10% ਤੋਂ 12% ਤੱਕ ਹੈ. 2. ਡਾ. ਇਨਗੋ ਪ੍ਰੋਟਿਕਸ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਰਾਈਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ. 3. ਯੁਗੇਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 4. ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਅਨਾਰ
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
190
1