AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Mar 19, 10:00 AM
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ
ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਅੰਬ ਵਿਚ, ਕਾਲਾ ਟਿਪ ਬੋਰਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰੀਰਕ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਸ ਸਪਾਉਟ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਖਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ. ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
273
2