AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Feb 19, 10:00 AM
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ
ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
1.ਸਨ 1932 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐਗ੍ਰੋਮੇਟਿਓਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2.ਪਿਤਾ ਐਗਰੋਕਲਾਈਮੈਟੋਲੋਜੀ ਕੋਪੇਨ ਹੈ। 3.ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4.ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
545
64