AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
20 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਤੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ
ਬਾਲਗ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤੋਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਲਾਰਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੋਰੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕ੍ਯੂ ਲੂਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਜਾਲ ਲਗਾਓ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
4
0