AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
12 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਅਨਾਰ ਵਿਚ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਦੋਨੋ ਨਿੰਫ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਫਾੜ ਕੇ ਪੱਤੀਆਂ, ਫੁਲਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਸਮੱਗਰੀ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਪੇਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਨੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਸਟੀਸਾਇਡ @ 20 ਮਿਲੀ (1% ਈਸੀ) ਤੋਂ 40 ਮਿਲੀ (0.15% ਈਸੀ) ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ, ਸਯਾਂਤ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 10.26 ਓਡੀ @ 10 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
32
5