AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
11 Aug 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਅਨਾਰ ਵਿਚ ਥਰਿਪਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ
ਬੀਜਾ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਨੀਮ ਦਾ ਤੇਲ @ 30 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨੀਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੋਲ @40 ਮਿਲੀ (0.15% EC) ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਣ ਤੇ ਸਯਾਂਤ੍ਰਾਨਿਲੀਪਰੋਲ 10.26 OD @ 5 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
3
0