AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 May 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ
ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਮ ਦਾ ਤੇਲ 300 PPM 75 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰਟੀਸਿਲਿਅਮ ਲੇਕਾਨੀ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਕਈ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚਇਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 17.5% SL 5 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਜਾਂ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਿਏਮੇਥੋਕਸੈਮ 25% WG 5 ਗ੍ਰਾਮ ਘੋਲ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। 10 ਨੀਲੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਜਾਲ ਅਤੇ 10 ਪੀਲੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਜਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
112
5