AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
09 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਜੈਵਿਕ ਟਮਾਟਰ ਵਿਚ ਫਰੂਟ ਬੋਰਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਗ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫਸਾਉਣ ਲਈ 40 ਫਿਰੋਮਨ ਜਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਲਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
10
0