AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
21 Apr 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਿਚ 10 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਫੈਨਪਾਇਰੋਗਜ਼ੀਮੇਟ 5 EC @ 10 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਰੂਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਓ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਓ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
95
3