AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
20 Jan 20, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਾ ਖੁਆਉਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
251
2