AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
14 Aug 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਗੋਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
17
0