AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
17 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਕੈਸਟਰ ਕੈਪਸੂਲ ਬੋਰਰ
ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਪਾਈਕਸ ਦੇ ਉਭਾਰ' ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਰਵੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਵੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਤੰਤੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਰਵਾ ਮੁੱਖ ਕਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਸਿਲਸ ਥੂਰਿੰਜਿਨੇਸਿਸ, ਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪਾਊਡਰ @ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
44
0