AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 Dec 19, 10:00 AM
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਨੋਲ ਫਾਰਮ
ਕਸਾਵਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ:
• ਕਸਾਵਾ ਦੀ ਫਸਲ ਤਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟਿੰਗ ਰਸਾਇਣਕ ਘੋਲ ਵਿਚ ਭਿੱਗਾਇਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। • ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜ (ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। • ਕੰਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿਚ 25% ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। • ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ: ਨੋੱਲ ਫਾਰਮ
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
211
7