AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
02 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਭਿੰਡੀ 'ਤੇ ਛਾਲੇ/ਉਭਾਰ:
ਸਟਿੰਕ ਬੱਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀਟ ਰਸ ਚੂਸਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਤਹ' ਤੇ ਛੇਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਉਭਾਰ/ਛਾਲੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿੰਕ ਬੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
110
34