AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
18 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਨਾਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਕੈਟਰਪਿਲਰ
ਲਾਰਵੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਾੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਾਂਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਮਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੈਲਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫੋਸ 36 SL @ 10 ਮਿ.ਲੀ. + 10 ਮਿ.ਲੀ. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਫੀਡਿਂਗ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਉਪਚਾਰ ਤੋਂ 11 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
3
0