AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
14 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਕਰੇਲਾ ਪੀਲਾ ਮੋਜ਼ੇਕ ਵਾਇਰਸ
ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੌਦੇ ਵਿਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ। ਬੂਗੇਨਵਿਲੇ ਪੱਤਾ ਦੇ ਅਰਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੌਦੇ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
23
1