AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Apr 19, 10:00 AM
ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੇਖଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪੇਂਡਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਭ
• ਕਰੇਲਾ ਕੁਕੁਰਬੇਟਿਸੀਅਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੈ। ਪੇਂਡਲ ਸਿਸਟਮ ਇਸਦੀ ਬੇਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਗ ਸਕਦੀ; ਇਸਦੀ ਬੇਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। • ਪੇਂਡਲ ਸਿਸਟਮ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਬੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 6 ਫੂਟ ਉਪਰ; ਇਹ ਬੇਲ ਪੇਸਟ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਪੇਂਡਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। • ਇਸਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਰਕਚਰਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹਨ। • ਇਹ ਇਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਨੀਆ, ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ- ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਐਗਰੋਨੌਮੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
628
108