AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 Dec 19, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲੇਜ ਦੇ ਲਾਭ
ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਲੇਜ ਹਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
155
0