AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
14 Dec 19, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਬਲਦਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ
ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਸੰਘਣੇ ਅਨਾਜ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
241
0