AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
19 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਪੇਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚੋ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ / ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
45
0