AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
06 Jun 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਕੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਿਓਂਕ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਪੌਦੇ ਪੁੱਟਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਰਪਾਇਰੋਫਸ 20 EC @ 20 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ 5 SC @ 5 ml ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੂਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
311
31