AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਕੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੰਗਰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗ਼ੇ ਲਾਰਵੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਿੰਡੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਤਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੁੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡ ਦਿਓ। ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
19
0