AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
04 Mar 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਐਂਥ੍ਰਾਕਨੋਜ ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਸੜਨ
ਐਂਥ੍ਰਾਕਨੋਜ ਜਾਂ ਮਿਰਜ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਸੜਨ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੇਂਡਾਜਿਮ 50% WP @ 10 g ਜਾਂ ਥਿਓਫੇਨੇਟ ਮੇਥਾਇਲ 70% WP @ 7 g ਜਾਂ ਕਲੋਰੋਥੈਲੋਨਿਲ 75% WP @ 20 g ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
4
0