AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ “ਜੀਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟੇਨਿਕਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਐਫਿਡ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ”
ਪੇਸਟ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪਰੇਅ ਨੀਮ ਦੇ ਤੇਲ @ 100 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲੱਸਣ ਦੇ ਅਰਕ (5%) ਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਪਰੇਅ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੋ। 5% ਲਸਣ ਦੇ ਅਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਲਸਣ ਦੇ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
89
11