AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
20 Jan 19, 12:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਅੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਉਪਾਅ
ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਫੋਂਸੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਕਸਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਲਟਰ (ਪੈਕਲੋਬੁਟਰਾਜ਼ੋਲ) ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5
0