AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
09 Jun 19, 06:00 PM
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਗਾਂਓ ਕਨੇਕਸ਼ਨ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਵੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀੜੇ ਚਾਰੇ ਦਾ 30% ਤੋਂ 40% ਭਾਗ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ: • ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ • ਪਸ਼ੂ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ • ਬਦਬੂਦਾਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਦਸਤ ਲਗਣਾ • ਗੋਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਨਜਰ ਆਉਣਾ • ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ • ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ • ਅਚਾਨਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ • ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ: • ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। • ਗੋਹੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। • ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। • ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ • ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦੱਮ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿਓ; ਦਵਾਈ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। • ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। • ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। • ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ: ਗਾਓਂ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
845
0